Nanotechnologie

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit absolventy jako výzkumné pracovníky nebo technology v průmyslových podnicích, popř. ve výzkumných institucích, které se zabývají vývojem a výrobou moderních materiálů, zvláště nanomateriálů, a jejich aplikacemi v nanotechnologiích. Část absolventů pokračuje v doktorských studijních programech na TU v Liberci, zejména ve studijním programu Nanotechnologie, popř. na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.. Na dalších univerzitách najde absolvent uplatnění v širokém spektru oborů doktorského studia v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství a v oborech zaměřených na řízení a modelování technologických procesů.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Nanotechnologie rozumí fyzikálním příčinám specifických vlastností nanomateriálů, ovládá pokročilé experimentální i teoretické nástroje materiálového výzkumu se zvláštním zřetelem na jejich uplatnění při popisu nanostruktur. Absolvent si osvojil metody designu materiálů požadovaných vlastností. Absolvent získal detailní znalosti o postupech přípravy, materiálových charakteristikách a možných aplikacích konkrétních typů nanomateriálů, zejména nanovlákenných, nanokompozitních a polovodičových materiálů, a o využití nanostruktur v ochraně životního prostředí. Svůj odborný profil si dotváří volbou z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, součástí nabídky je i semestrální praxe.

Parametry

Program
Nanotechnologie (N0719A270001)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika, Chemie, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Nanotechnologie

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Ke studiu v magisterském studijním programu mohou být přijati uchazeči, kteří předloží na studijní oddělení fakulty kopii diplomu bakaláře, kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a kopii výkazu o studiu s uvedením výsledků všech vykonaných zkoušek. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu studia bakalářského studijního programu a na základě motivačního pohovoru. Elektronickou přihlášku ke studiu vyplňují uchazeči podle pokynů na adrese http://www.tul.cz -> STAG -> Elektronicka prihlaska ke studiu.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D., josef.sedlbauer@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG