Informační management

Charakteristika studijního programu

Profil absolventa studijního programu Informační management vychází z požadavků současného trhu práce. Absolventi tohoto studijního programu získávají kompetence umožňující jim samostatně řešit informaticko-ekonomické problémy a flexibilně adaptovat navrhovaná systémová řešení dle konkrétních potřeb zadavatele. Díky profesní orientaci studijního programu a úzkému kontaktu s praxí jsou absolventi schopni efektivněji naplňovat potřeby potenciálních zaměstnavatelů a sledovat nejnovější technologické postupy v profilové oblasti.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje následující znalosti: – znalost systémových přístupů a kybernetických principů; – znalost hardwarového vybavení; – znalost vývojových diagramů a řídících postupů potřebných pro návrh informačních systémů a aplikací; – znalost grafických formátů; – znalost online marketingových strategií, forem propagace a analytických nástrojů; – znalost databázových modelů a schémat; – znalost aktuálních manažerských přístupů; – znalost podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií k jejich řízení.

Parametry

Program
Informační management (B0688P140002)
Fakulta
EF
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory, Informatika

Předměty programu Informační management

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Další informace

Kontakt: Semerádová Tereza, Mgr. Ph.D., tereza.semeradova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG