Informační management

Charakteristika studijního programu

Profil absolventa studijního programu Informační management vychází z požadavků současného trhu práce. Absolventi tohoto studijního programu získávají kompetence umožňující jim samostatně řešit informaticko-ekonomické problémy a flexibilně adaptovat navrhovaná systémová řešení dle konkrétních potřeb zadavatele. Díky profesní orientaci studijního programu a úzkému kontaktu s praxí jsou absolventi schopni efektivněji naplňovat potřeby potenciálních zaměstnavatelů a sledovat nejnovější technologické postupy v profilové oblasti.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje následující znalosti: – znalost systémových přístupů a kybernetických principů; – znalost hardwarového vybavení; – znalost vývojových diagramů a řídících postupů potřebných pro návrh informačních systémů a aplikací; – znalost grafických formátů; – znalost online marketingových strategií, forem propagace a analytických nástrojů; – znalost databázových modelů a schémat; – znalost aktuálních manažerských přístupů; – znalost podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií k jejich řízení.

Parametry

Program
Informační management (B0688P140002)
Fakulta
EF
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory, Informatika

Předměty programu Informační management

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Semerádová Tereza, Mgr. Ph.D., tereza.semeradova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG