Technologie plastů a kompozitů

Charakteristika studijního programu

Hlavním cílem studijního programu je výchova a vzdělávání odborníků a absolventů v souladu s moderními průmyslovými trendy, znalostmi a požadavky průmyslové praxe v daném oboru pro různá odvětví průmyslu v České republice. Studenti a absolventi získají znalosti, vědomosti, dovednosti a informace z aktuálního vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich schopnosti, a tedy bezproblémové zapojení nejenom do praxe, ale i z hlediska případných strukturálních změn na trhu práce. Dalším cílem studia je také připravit absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti a dovednosti, disponuje teoretickými a praktickými znalostmi na vysoké odborné úrovni v oblasti technologií, procesů a materiálů, konstrukce a výpočtů, technologického vývoje a řízení včetně počítačového modelování a simulací, technického měření a experimentálních metod, kterými rozšiřuje hranice současného poznání a které dokáže předávat hlavně průmyslové praxi, ale i veřejnosti. Charakter studia povede k přípravě a výchově absolventů, kteří mají hluboké teoretické znalosti a dovednosti a kteří jsou schopni řešit problémy průmyslové praxe. Absolventi jsou inženýři, kteří jsou svým vzděláním předurčeni pro perspektivní a mimořádné uplatnění ve výrobě a na trhu práce nejenom v technických pozicích, ale i vedoucích a řídících funkcích ve zpracovatelském průmyslu. Studijní program v neposlední řadě také připravuje absolventy pro navazující doktorské studium.

Parametry

Program
Technologie plastů a kompozitů (N0722A270001)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Technologie plastů a kompozitů

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

  • Diplomová práce 2 (povinně volitelný)
  • Diplomová práce 3 (povinně volitelný)
  • Informační systémy řízení podniku (povinný)
  • Odborná rozprava (povinný)
  • Řízení projektů (povinný)
  • Vady plastových dílů (povinný)

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou každoročně zveřejňovány na webových stránkách Fakulty strojní TUL, kde jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce. Základní podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia technicky nebo přírodovědně zaměřeného studijního programu.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing., petr.lenfeld@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG