Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Oborovým cílem studijního programu je rozvíjet kompetence studentů bohemistiky v oblasti jazykové a literární.

Profil absolventa

Profil absolventa: Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. Z hlediska literární kompetence má absolvent znalosti vývoje české literatury od počátků po současnost opřené o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Absolvent se orientuje ve vybraných problémech oborové didaktiky českého jazyka a literatury.

Parametry

Program
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B0114A300072)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) umožňuje studentům získat jak základní kompetence oborové, tak základní znalosti a dovednosti pedagogické, psychologické a praktické.
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) umožňuje studentům získat jak základní kompetence oborové, tak základní znalosti a dovednosti pedagogické, psychologické a praktické.

Předměty specializace Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Lábus Václav, Mgr. Ph.D., vaclav.labus@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG