Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Oborovým cílem studijního programu je rozvíjet kompetence studentů bohemistiky v oblasti jazykové a literární.

Profil absolventa

Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. Z hlediska literární kompetence má absolvent znalosti vývoje české literatury od počátků po současnost opřené o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Absolvent se orientuje ve vybraných problémech oborové didaktiky českého jazyka a literatury.

Parametry

Program
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B0114A300072)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Lábus Václav, Mgr. Ph.D., vaclav.labus@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG