Fyzika se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Cílem je připravit studenty pro navazující magisterské studium, ale i pro přímé uplatnění na pozicích, kde stačí bakalářské vzdělání daného zaměření.

Profil absolventa

Absolvent získá základní pedagogické dovednosti, a také přehled v hlavních oborech fyziky, ovládá základy teoretických i experimentálních metod studia, získávání a zpracování dat. Prohloubení znalostí na úroveň umožňující působení jako učitel fyziky ve vzdělávacích institucích se předpokládá v navazujícím studiu.

Parametry

Program
Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300074)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Přijetí na základě výsledků středoškolského studia, přijímací zkouška se nekoná

Další informace

Kontakt: Kunc Štěpán, Ing. Ph.D., stepan.kunc@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG