Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Cílem je připravit studenty pro navazující magisterské studium, ale i pro přímé uplatnění na pozicích, kde stačí bakalářské vzdělání daného zaměření.

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolvent získá základní pedagogické dovednosti, a také přehled v hlavních oborech fyziky, ovládá základy teoretických i experimentálních metod studia, získávání a zpracování dat. Prohloubení znalostí na úroveň umožňující působení jako učitel fyziky ve vzdělávacích institucích se předpokládá v navazujícím studiu.

Parametry

Program
Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300074)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Příprava absolventa ke studiu v magisterském programu Učitelství fyziky, v odborném studiu přírodovědného zaměření, nebo k práci ve fyzikálně zaměřené průmyslové laboratoři.
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Příprava absolventa ke studiu v magisterském programu Učitelství fyziky, v odborném studiu přírodovědného zaměření, nebo k práci ve fyzikálně zaměřené průmyslové laboratoři.

Předměty specializace Fyzika se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Fyzika se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Kunc Štěpán, Ing. Ph.D., stepan.kunc@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG