Dějepis se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

„cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky s přehledem o dějinách lidské společnosti od pravěku po konec 20. století a základními znalostmi z oblasti obecných zásad historikovy práce s prameny, metodologie historie, dějin historiografie, dějin umění a kultury a didaktického zpracovávání a předávání získaných poznatků.“

Profil absolventa

„Absolvent je vybaven základními odbornými znalostmi vývoje společnosti od pravěku po soudobé dějiny. Od středověku jsou přitom české, resp. československé dějiny vykládány v kontextu dějin světových, čímž jsou studenti vedeni ke komplexnějšímu pohledu na jednotlivé aspekty historie než při oddělené výuce českých (československých) a obecných dějin. posluchači základní znalosti metod historikovy práce, dějin historiografie, dějin umění a kultury. Bakalářské studium je primárně zaměřeno na získání základních všeobecných znalostí a kompetencí v oboru historie.“

Parametry

Program
Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300071)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D., milan.svoboda@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG