Dějepis se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Záměrem bakalářského (Bc.) studia je zkvalitnění a rozšíření geografické kognitivní konstrukce základů oboru (geografie/zeměpisu) v kontextu učitelství na bázi kooperaci učitelů a studentů při hledání možného vyústění teoretických konceptů oboru a pedagogicko-psychologického modulu především pro vstup absolventa do NMgr. studia učitelství. Zaměření části výuky k vzdělávacím a výchovným problémům je rovněž zacíleno na potenciální uplatnění absolventa v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Vykonatelným cílem studia oboru je prohloubení a rozšíření znalostí oboru v rozsahu povinných (státnicových) předmětů. To značí, aby absolvent dokázal pomocí svých nabytých znalostí a dovedností odlišit a formulovat ukázky (příklady) integrace znalostí v problematice rozhodování o krajině a životním prostředí, chápání interkulturní problematiky v kontextu globálního občanství a to v globální, regionální a lokální dimenzi a dovedl formulovat problémy oboru založené na interdisciplinárním přístupu s cílem naučit se hledat pro ně řešení. Absolvent má dále na základě aktivit podle studijního plánu zvládat práci s informacemi v textové, grafické, kartografické hlavně digitální formě s důrazem na jejich reprezentace na bázi GIS. Pro dosažení uvedených cílů je nedílnou součástí výuky a samostatné práce prohlubování dovedností potřebných k získávání a prohlubování poznatků v oboru i jeho interdisciplinárního přesahu včetně využívání poznatků z cizojazyčné literatury.

Profil absolventa

„Absolvent je vybaven základními odbornými znalostmi vývoje společnosti od pravěku po soudobé dějiny. Od středověku jsou přitom české, resp. československé dějiny vykládány v kontextu dějin světových, čímž jsou studenti vedeni ke komplexnějšímu pohledu na jednotlivé aspekty historie než při oddělené výuce českých (československých) a obecných dějin. posluchači základní znalosti metod historikovy práce, dějin historiografie, dějin umění a kultury. Bakalářské studium je primárně zaměřeno na získání základních všeobecných znalostí a kompetencí v oboru historie.“

Parametry

Program
Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300071)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D., milan.svoboda@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG