Informatika se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

„Z hlediska oboru informatika je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro návrh a aplikaci běžných informačních a komunikačních technologií do vzdělávání především v rámci školního prostředí. Studující získají jednak znalosti a dovednosti v problematice v oblasti computer science, jednak první zkušenosti z oblasti didaktické transformace vybraných odborných témat.“

Profil absolventa

„Absolvent bakalářského studia informatiky bezpečně ovládá ICT na uživatelské úrovni především oblasti multimédií, které umí využívat jak pro svou potřebu, tak jako edukační prostředek. Rozumí fungování hardwaru a operačních systémů. Je schopen vytvořit program v jazyce Python, jednoduchou databázi a statické webové stránky. Má matematický základ potřebný pro aplikaci v informatických oborech. Sleduje aktuální vývoj v technologiích. Vybraná témata vhodně didakticky transformuje pro žáky na základní škole a má přehled o informatickém kurikulu u nás i v zahraničí. Je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů.“

Parametry

Program
Informatika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300065)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D., pavel.satrapa@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG