Matematika se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v programu Matematika bakalářského programu Matematika je v převážné většině případů příprava na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu, na TUL např. v oboru Matematické modely a jejich aplikace programu Aplikovaná matematika nebo v jiných technických oborech. Cílem studia může být i bezprostřední uplatnění v praxi v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích, které se zabývají hardwarem a softwarem, ve státní správě a samosprávě.

Profil absolventa

Profil absolventa: Cílem studia bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání je:- získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplínách, orientace v informačních zdrojích, schopnost ovládání výpočetní techniky, orientace v odborné literatuře, zpracování získaných poznatků a následná prezentace dosažených výsledků. Základní orientace v pedagogických disciplínách, získání základních sociálně-pedagogických znalostí a dovedností, orientace v cizojazyčných textech a schopnost jejich kritické analýzy. Jednotlivé výstupní znalosti jsou vymezeny z hlediska znalostí a dovedností oborových, pedagogicko-psychologických a všeobecných.

Parametry

Program
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300064)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož cílem je získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplinách, tak i získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností. Z hlediska oboru je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro edukaci běžné populace různých věkových kategorií v základních matematických disciplínách.
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož cílem je získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplinách, tak i získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností. Z hlediska oboru je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro edukaci běžné populace různých věkových kategorií v základních matematických disciplínách.

Předměty specializace Matematika se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Matematika se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Plešinger Martin, doc. Ing. Ph.D., martin.plesinger@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG