Matematika se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v programu Matematika bakalářského programu Matematika je v převážné většině případů příprava na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu, na TUL např. v oboru Matematické modely a jejich aplikace programu Aplikovaná matematika nebo v jiných technických oborech. Cílem studia může být i bezprostřední uplatnění v praxi v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích, které se zabývají hardwarem a softwarem, ve státní správě a samosprávě.

Profil absolventa

Cílem studia bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání je: – Získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplínách – Orientace v informačních zdrojích, schopnost ovládání výpočetní techniky – Orientace v odborné literatuře, zpracování získaných poznatků a následná prezentace dosažených výsledků – Základní orientace v pedagogických disciplinách, získání základních sociálně-pedagogických znalostí a dovedností – Orientace v cizojazyčných textech a schopnost jejich kritické analýzy Jednotlivé výstupní znalosti jsou vymezeny z hlediska znalostí a dovednosí oborových, pedagogicko-psychologických a všeobecných.

Parametry

Program
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300064)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Žádné speciální požadavky nejsou

Další informace

Kontakt: Plešinger Martin, doc. Ing. Ph.D., martin.plesinger@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG