Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

„Cílem studia oboru německý jazyk je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v rámci středního managementu v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, nebo pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ a zde prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si tedy osvojí jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém jazyce schopen plynule komunikovat jak v ústní, tak psané formě, a dále znalosti jazykového systému němčiny tak, aby byl schopen zákonitosti systému popsat. Student dále získá přehled o základních oblastech psychologie a pedagogiky, a to jak obecných, tak týkajících se přímo výuky německého jazyka.“

Profil absolventa

„Absolvent bakalářského studia německý jazyk se zaměřením na vzdělávání prokazuje znalosti teoretických základů oboru a je schopen jejich praktické aplikace v komunikativním aktu. Absolvent dosáhl v receptivních řečových dovednostech komunikační jazykovou kompetenci na rozvinuté úrovni C1 a v produktivních řečových dovednostech na prahové úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.“

Parametry

Program
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300067)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Novotný Pavel, Dr. phil. habil. Mgr. Ph.D., pavel.novotny@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG