Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je získání teoretických znalostí v oboru hispanistiky a rozvoj praktických dovedností španělštiny na úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Studium směřuje k získání hlubokých vědomostí v oblasti lingvistického popisu španělského jazyka, literatury a společensko-kulturního prostředí a k praktické aplikaci těchto znalostí. Součástí studia je i osvojení základních pedagogických a pedagogicko-praktických znalostí a kompetencí.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, jakými jsou jazykové kurzy, soukromé jazykové školy a volnočasové aktivity spojené s výukou jazyků. delegát cestovních kanceláří. Dále se můžou uplatnit ve státním i soukromém sektoru na poli kultury jako jsou informační a kulturní centra, agentury pro regionální rozvoj, evropská dokumentační střediska atd.

Parametry

Program
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300066)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Studenti budou přijímání do Bc. studijního programu Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia se studovaným a přidruženým studijním programem, tedy dvojkombinace oborů se zaměřením na vzdělávání) na základě výsledků jejich středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu příslušných oborů. Přijímací zkouška může být v některých oborech uchazečům prominuta, pokud splní FP TUL vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru).

Další informace

Kontakt: Valeš Miroslav, doc. Mgr. Ph.D., miroslav.vales@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG