Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je získání teoretických znalostí v oboru hispanistiky a rozvoj praktických dovedností španělštiny na úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Studium směřuje k získání hlubokých vědomostí v oblasti lingvistického popisu španělského jazyka, literatury a společensko-kulturního prostředí a k praktické aplikaci těchto znalostí. Součástí studia je i osvojení základních pedagogických a pedagogicko-praktických znalostí a kompetencí.

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, jakými jsou jazykové kurzy, soukromé jazykové školy a volnočasové aktivity spojené s výukou jazyků. delegát cestovních kanceláří. Dále se můžou uplatnit ve státním i soukromém sektoru na poli kultury jako jsou informační a kulturní centra, agentury pro regionální rozvoj, evropská dokumentační střediska atd.

Parametry

Program
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300066)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Získání znalostí umožňujících absolventům uplatnit se na trhu práce zejména výukou španělštiny nebo jejím každodenním používáním a příprava na studium navazujícího magisterského programu s perspektivou příprava na budoucí učitelské povolání.
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Získání znalostí umožňujících absolventům uplatnit se na trhu práce zejména výukou španělštiny nebo jejím každodenním používáním a příprava na studium navazujícího magisterského programu s perspektivou příprava na budoucí učitelské povolání.

Předměty specializace Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Valeš Miroslav, doc. Mgr. Ph.D., miroslav.vales@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG