Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je získání teoretických znalostí v oboru hispanistiky a rozvoj praktických dovedností španělštiny na úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Studium směřuje k získání hlubokých vědomostí v oblasti lingvistického popisu španělského jazyka, literatury a společensko-kulturního prostředí a k praktické aplikaci těchto znalostí. Součástí studia je i osvojení základních pedagogických a pedagogicko-praktických znalostí a kompetencí.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, jakými jsou jazykové kurzy, soukromé jazykové školy a volnočasové aktivity spojené s výukou jazyků. delegát cestovních kanceláří. Dále se můžou uplatnit ve státním i soukromém sektoru na poli kultury jako jsou informační a kulturní centra, agentury pro regionální rozvoj, evropská dokumentační střediska atd.

Parametry

Program
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300066)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Valeš Miroslav, doc. Mgr. Ph.D., miroslav.vales@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG