Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletého bakalářského (Bc.) studia je z hlediska oboru tělesná výchova připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v oblasti volnočasových pohybových aktivit.

Profil absolventa

Absolventi prokazují znalosti v základních oblastech kinantropologie. Absolventi umí demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech, umí průběžně hodnotit výkonnost ve sportovních a pohybových činnostech, chápou význam tělesné výchovy a sportu pro zdraví a tělesnou zdatnost.

Parametry

Program
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A300073)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Studenti budou přijímání na základě výsledků jejich středoškolského studia. Přijímací zkouška může být uchazečům prominuta, pokud splní FP TUL vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru).

Další informace

Kontakt: Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D., ales.suchomel@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG