Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletého bakalářského (Bc.) studia je z hlediska oboru tělesná výchova připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v oblasti volnočasových pohybových aktivit.

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolventi prokazují znalosti v základních oblastech kinantropologie. Absolventi umí demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech, umí průběžně hodnotit výkonnost ve sportovních a pohybových činnostech, chápou význam tělesné výchovy a sportu pro zdraví a tělesnou zdatnost.

Parametry

Program
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A300073)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je koncipován jak k získání základních psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru tělesná výchova.
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je koncipován jak k získání základních psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru tělesná výchova.

Předměty specializace Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D., ales.suchomel@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG