Historická a muzeologická studia

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletých Historických a muzeologických studií, která vycházejí z dosavadního oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia, je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky s přehledem o dějinách lidské společnosti od středověku po konec 20. století (dějiny pravěku a starověku si mohou posluchači zvolit fakultativně) a o dějinách kultury a umění. Velký důraz je kladen na vzdělání v oblasti muzeologie doplněné základními kurzy věnovanými archivnictví, galeristice a památkové péči. Student si osvojí základní metody práce (kulturního) historika, muzejníka a pracovníka památkové péče či jiné kulturně historické, resp. paměťové instituce.

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolvent je vybaven základními odbornými znalostmi vývoje společnosti od raného středověku po soudobé dějiny.Během bakalářského studia získají posluchači základní znalosti metod historikovy práce a dějin historiografie, jež si mohou i prakticky ověřit v oborových exkurzích. Absolvent díky získaným metodologickým, paleografickým a jiným schopnostem a dovednostem umí pracovat s písemnými, audiovizuálními i dalšími typy pramenů. Další významný prvek studijního plánu tvoří výuka dějin kultury a umění. Výraznou část studijního programu pak představuje výuka muzeologie (včetně muzejní didaktiky), doplněná základními kurzy z oboru archivnictví, galeristiky či památkové péče.Aplikaci teoretických znalostí si posluchači vyzkoušejí v průběhu praxí. Student je též vybaven základní znalostí regionálních dějin a jejich zpracování. Vzhledem ke specifikám libereckého regionu si pak obligatorně volí mezi blokem věnovaným dějinám textilu a dějinám skla a bižuterie.

Parametry

Program
Historická a muzeologická studia (B0222A120021)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Historické vědy

Předměty programu Historická a muzeologická studia

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D., jaroslav.pazout@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG