Vychovatelství

Charakteristika studijního programu

Navazující studijní program Vychovatelství připravuje studenty na práci vychovatele, pedagogického pracovníka v rámci neformálního vzdělávání, pedagoga volného času.

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Vychovatelství rozvíjí u studentů odborné pedagogické kompetence, vede k hlubšímu studiu základních a hraničních pedagogických disciplín. Studium připravuje studenty v oblasti pedagogicko-psychologické, v oblasti sociální a inkluzivní pedagogiky, v oblasti výchov. V rámci studia je kladen značný důraz na pedagogicko-praktickou část (reflektované pedagogické praxe). Současně je věnován prostor i další profilaci studenta v oblasti výchov – tělesná, hudební výtvarná, dramatická, environmentální.

Parametry

Program
Vychovatelství (N0922A190002)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty programu Vychovatelství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Gillernová Ilona, doc. PhDr. CSc., ilona.gillernova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG