System Engineering and Informatics

Charakteristika studijního programu

Studijní program je koncipován jako společný ve spolupráci Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní a Technické univerzity v Liberci, Ekonomické fakulty. Cílem studijního programu je pomocí samostatného vědeckého bádání a tvůrčí činnosti vychovávat vysoce kvalifikované odborníky schopné navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v prudce se měnící informační společnosti a rozvíjející se znalostní společnosti. Studijní program je koncipován interdisciplinárně s důrazem na teoretické vzdělání v oblastech informatiky a ekonomických oborů.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu při absolvování prokazují hluboké a systematické znalosti z: teorie systémových věd; soudobých ekonomických teorií; současných statistických a matematických metod v řízení; systému věd a výzkumným problémům na pomezí oboru systémového inženýrství a informatiky.

Parametry

Program
System Engineering and Informatics (P0688D140006)
Fakulta
EF
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Ekonomické obory, Informatika

Předměty programu Managerial Informatics

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D., klara.antlova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG