Systémové inženýrství a informatika

Charakteristika studijního programu

Studijní program je koncipován jako společný ve spolupráci Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní a Technické univerzity v Liberci, Ekonomické fakulty. Cílem studijního programu je pomocí samostatného vědeckého bádání a tvůrčí činnosti vychovávat vysoce kvalifikované odborníky schopné navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v prudce se měnící informační společnosti a rozvíjející se znalostní společnosti. Studijní program je koncipován interdisciplinárně s důrazem na teoretické vzdělání v oblastech informatiky a ekonomických oborů.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu při absolvování prokazují hluboké a systematické znalosti z: teorie systémových věd; soudobých ekonomických teorií; současných statistických a matematických metod v řízení; systému věd a výzkumným problémům na pomezí oboru systémového inženýrství a informatiky.

Parametry

Program
Systémové inženýrství a informatika (P0688D140005)
Fakulta
EF
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory, Informatika

Předměty programu Manažerská informatika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D., klara.antlova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG