Textilní marketing

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program Textilní marketing unikátně propojuje problematiku textilních a oděvních materiálů a technologií se znalostmi z oblasti marketingu. Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří rozumí specifickým vlastnostem, správné funkci a hodnocení kvality textilních produktů, a zároveň souvisejícím pravidlům ve vztahu k potenciálním zákazníkům (ochrana spotřebitele, správné značení apod.), ale i pravidlům marketingu a obchodních jednání. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované soft skills.

Profil absolventa

Absolvent získá během studia znalosti textilních materiálů a základů textilních technologií s profilací v oblasti textilního zbožíznalství a textilního marketingu. Jeho znalosti jsou cíleně směřovány především na koncové textilní produkty, které umí identifikovat, správně označit jejich složení, definovat způsob jejich výroby, specifikovat účel a způsob jejich použití a vyjádřit jejich kvalitu. Tyto znalosti pokrývají širokou škálu textilních výrobků včetně výrobků oděvních, technických, medicínských, bytových, galanterních apod. Je schopen aplikace marketingových metod a postupů, které jsou potřebné pro prosazení textilního výrobku na trhu. Má kompetenci pro tvorbu a analýzu dotazníkových šetření v oblasti textilních produktů, které umí aplikovat i na produkty z dalších oblastí. Součástí studia jsou také další související dovednosti, jako například základní principy řízení nebo komunikativních dovedností, které směřují k vyšší flexibilitě absolventů textilní fakulty a k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce. Koncepce strukturovaného studia umožní absolventovi pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu, nebo odejít do praxe.

Parametry

Program
Textilní marketing (B0414A270001)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Textilní marketing

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního,nebo úplného středního odborného vzdělání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Bajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D., vladimir.bajzik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG