Textilní marketing

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program Textilní marketing unikátně propojuje problematiku textilních a oděvních materiálů a technologií se znalostmi z oblasti marketingu. Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří rozumí specifickým vlastnostem, správné funkci a hodnocení kvality textilních produktů, a zároveň souvisejícím pravidlům ve vztahu k potenciálním zákazníkům (ochrana spotřebitele, správné značení apod.), ale i pravidlům marketingu a obchodních jednání. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované soft skills.

Profil absolventa

Absolvent získá během studia znalosti textilních materiálů a základů textilních technologií s profilací v oblasti textilního zbožíznalství a textilního marketingu. Jeho znalosti jsou cíleně směřovány především na koncové textilní produkty, které umí identifikovat, správně označit jejich složení, definovat způsob jejich výroby, specifikovat účel a způsob jejich použití a vyjádřit jejich kvalitu. Tyto znalosti pokrývají širokou škálu textilních výrobků včetně výrobků oděvních, technických, medicínských, bytových, galanterních apod. Je schopen aplikace marketingových metod a postupů, které jsou potřebné pro prosazení textilního výrobku na trhu. Má kompetenci pro tvorbu a analýzu dotazníkových šetření v oblasti textilních produktů, které umí aplikovat i na produkty z dalších oblastí. Součástí studia jsou také další související dovednosti, jako například základní principy řízení nebo komunikativních dovedností, které směřují k vyšší flexibilitě absolventů textilní fakulty a k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce. Koncepce strukturovaného studia umožní absolventovi pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu, nebo odejít do praxe.

Parametry

Program
Textilní marketing (B0414A270001)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Textilní marketing

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Bajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D., vladimir.bajzik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG