Výroba oděvů a technické konfekce

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu je příprava odborníků pro měnící se podmínky oděvní výroby v Evropském regionu. Absolventi získají znalosti o výrobě oděvů a technické konfekce. Snahou je skloubit dostatečné technické znalosti z oboru textilní a oděvní výroby, užitných vlastností textilií a hodnocení jejich kvality, při samozřejmé podmínce komunikace v anglickém jazyce pro realizaci např. outsourcingové výroby oděvů. Absolventi programu jsou schopni řídit a organizovat výrobu i obchod s oděvy tak, aby byl realizován co nejefektivněji při splnění podmínek maximální flexibility, protože pouze rychlá reakce na požadavky trhu a módy může přinášet v oděvní výrobě požadované profity. Tyto znalosti jsou dobrým základem uplatnění absolventů nejen v rámci EU, ale i ve světě

Profil absolventa

Absolvent získá technické znalosti z technologie výroby oděvů, Smart oděvů, technické konfekce a automobilových sedaček. Současně má hluboké znalosti týkající se vlastností oděvních textilií, základy znalostí z managementu výrobních procesů, outsourcingové výroby a obchodu. Samozřejmou podmínkou pro organizaci výrobního procesu je dostatečná znalost odborných termínů a schopnost komunikace v anglickém jazyce. Nedílnou součástí výuky je povinná šestitýdenní praxe. Tyto pracovní dovednosti ocení trh práce, na kterém kvalifikovaní odborníci technických oborů trvale schází. Absolventi najdou uplatnění v oděvních a textilních podnicích, obchodních organizacích nebo mohou pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu s textilním zaměřením

Parametry

Program
Výroba oděvů a technické konfekce (B0723A270003)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Výroba oděvů a technické konfekce

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního,nebo úplného středního odborného vzdělání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing., zdenek.kus@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG