Výroba oděvů a technické konfekce

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu je příprava odborníků pro měnící se podmínky oděvní výroby v Evropském regionu. Absolventi získají znalosti o výrobě oděvů a technické konfekce. Snahou je skloubit dostatečné technické znalosti z oboru textilní a oděvní výroby, užitných vlastností textilií a hodnocení jejich kvality, při samozřejmé podmínce komunikace v anglickém jazyce pro realizaci např. outsourcingové výroby oděvů. Absolventi programu jsou schopni řídit a organizovat výrobu i obchod s oděvy tak, aby byl realizován co nejefektivněji při splnění podmínek maximální flexibility, protože pouze rychlá reakce na požadavky trhu a módy může přinášet v oděvní výrobě požadované profity. Tyto znalosti jsou dobrým základem uplatnění absolventů nejen v rámci EU, ale i ve světě

Profil absolventa

Absolvent získá technické znalosti z technologie výroby oděvů, Smart oděvů, technické konfekce a automobilových sedaček. Současně má hluboké znalosti týkající se vlastností oděvních textilií, základy znalostí z managementu výrobních procesů, outsourcingové výroby a obchodu. Samozřejmou podmínkou pro organizaci výrobního procesu je dostatečná znalost odborných termínů a schopnost komunikace v anglickém jazyce. Nedílnou součástí výuky je povinná šestitýdenní praxe. Tyto pracovní dovednosti ocení trh práce, na kterém kvalifikovaní odborníci technických oborů trvale schází. Absolventi najdou uplatnění v oděvních a textilních podnicích, obchodních organizacích nebo mohou pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu s textilním zaměřením

Parametry

Program
Výroba oděvů a technické konfekce (B0723A270003)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Výroba oděvů a technické konfekce

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing., zdenek.kus@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG