Návrhářství

Charakteristika studijního programu

Cílem studia bakalářského studijního programu Návrhářství je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří umí ve své práci respektovat omezení plynoucí z limitovaných možností konkrétních technologií a materiálů na jedné straně a požadavky trhu na estetiku a funkčnost na straně druhé. Kromě textilních a oděvních technologií ovládají také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Volbou specializací se studenti profilují pro uplatnění v průmyslovém designu v oblastech textilu, oděvu, skla a šperku. Významnou zkušenost získávají při praktické realizaci svých návrhů vzorů a výrobků v reálných technologiích. Tato koncepce je s ohledem na technologické zázemí fakulty na vysokých školách obdobného charakteru ojedinělá. Koncepce studia je založena na tvůrčí činnosti spojené s hledáním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v dějinách umění a dovednosti souhrnně označované soft skills.

Profil absolventa

Absolvent získá základní poznatky textilních a dalších technologií, orientuje se dobře v oblasti materiálů a návrhářství pro uplatnění v průmyslovém designu textilu, oděvu, skla a šperku. Ovládá grafické softwarové programy a umí se v nich vyjadřovat. Je schopný orientovat se a tvořit v odborných progresivních technologiích a navrhovat oděvní i víceúčelové textilie, oděvní kolekce a textilní, interiérové či oděvní doplňky. Je schopen propojit technologickou stránku vzorování s výtvarným základem v oboru textil, oděv a šperk. Má schopnost samostatné tvůrčí práce a její prezentace. Má potřebné dovednosti obecných výtvarných technik, ucelený přehled poznatků z oblasti umělecko-historické, teorie tvorby a módních trendů. Má schopnost samostatné tvůrčí práce a její prezentace. Je připraven k vlastnímu kvalifikačnímu růstu. Může se dále vzdělávat v rámci magisterského studia v ČR i v zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Parametry

Program
Návrhářství (B0212A270001)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály, Umění

Specializace

Návrhářství skla a šperku
Ve specializaci Návrhářství skla a šperku absolvent získá specifické znalosti v navrhování skleněných výrobků a šperku a ve zbožíznalství bižuterie
Návrhářství textilu a oděvu
Ve specializaci Návrhářství textilu a oděvu absolvent získá specifické znalosti v konstrukci a modelování oděvů a v navrhování oděvů s ohledem na splnění požadavků souvisejících s komfortem, snadností údržby, životností a funkčností
Textilní technologie a vzorování
Ve specializaci Textilní technologie a vzorování absolvent získá specifické znalosti ve vzorování tkanin listových i žakárských, ve vzorování pletenin zátažných i osnovních a ve vzorování barvením i potiskem

Předměty specializace Návrhářství skla a šperku

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Návrhářství textilu a oděvu

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Textilní technologie a vzorování

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního,nebo úplného středního odborného vzdělání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Vik Michal, prof. Ing. Ph.D., michal.vik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG