Návrhářství

Charakteristika studijního programu

Cílem studia bakalářského studijního programu Návrhářství je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří umí ve své práci respektovat omezení plynoucí z limitovaných možností konkrétních technologií a materiálů na jedné straně a požadavky trhu na estetiku a funkčnost na straně druhé. Kromě textilních a oděvních technologií ovládají také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Volbou specializací se studenti profilují pro uplatnění v průmyslovém designu v oblastech textilu, oděvu, skla a šperku. Významnou zkušenost získávají při praktické realizaci svých návrhů vzorů a výrobků v reálných technologiích. Tato koncepce je s ohledem na technologické zázemí fakulty na vysokých školách obdobného charakteru ojedinělá. Koncepce studia je založena na tvůrčí činnosti spojené s hledáním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v dějinách umění a dovednosti souhrnně označované soft skills.

Profil absolventa

Absolvent získá základní poznatky textilních a dalších technologií, orientuje se dobře v oblasti materiálů a návrhářství pro uplatnění v průmyslovém designu textilu, oděvu, skla a šperku. Ovládá grafické softwarové programy a umí se v nich vyjadřovat. Je schopný orientovat se a tvořit v odborných progresivních technologiích a navrhovat oděvní i víceúčelové textilie, oděvní kolekce a textilní, interiérové či oděvní doplňky. Je schopen propojit technologickou stránku vzorování s výtvarným základem v oboru textil, oděv a šperk. Má schopnost samostatné tvůrčí práce a její prezentace. Má potřebné dovednosti obecných výtvarných technik, ucelený přehled poznatků z oblasti umělecko-historické, teorie tvorby a módních trendů. Má schopnost samostatné tvůrčí práce a její prezentace. Je připraven k vlastnímu kvalifikačnímu růstu. Může se dále vzdělávat v rámci magisterského studia v ČR i v zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Parametry

Program
Návrhářství (B0212A270001)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály, Umění

Specializace

Návrhářství skla a šperku
Ve specializaci Návrhářství skla a šperku absolvent získá specifické znalosti v navrhování skleněných výrobků a šperku a ve zbožíznalství bižuterie
Návrhářství textilu a oděvu
Ve specializaci Návrhářství textilu a oděvu absolvent získá specifické znalosti v konstrukci a modelování oděvů a v navrhování oděvů s ohledem na splnění požadavků souvisejících s komfortem, snadností údržby, životností a funkčností
Textilní technologie a vzorování
Ve specializaci Textilní technologie a vzorování absolvent získá specifické znalosti ve vzorování tkanin listových i žakárských, ve vzorování pletenin zátažných i osnovních a ve vzorování barvením i potiskem

Předměty specializace Návrhářství skla a šperku

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Návrhářství textilu a oděvu

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Textilní technologie a vzorování

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Vik Michal, prof. Ing. Ph.D., michal.vik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG