Technická kybernetika

Charakteristika studijního programu

Získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro řešení v následujících oblastech: optimální a suboptimální metody řízení technologických procesů, řízení nelineárních dynamických systémů s aplikacemi v automobilovém průmyslu, řízení pohybu inteligentních robotů, umělá inteligence, počítačové zpracování řeči a obrazu, pokročilé elektrické pohony a jejich řízení, návrh sofistikovaných měřících prvků, technická diagnostika, projektování elektronických systémů včetně jejich návrhu, diagnostika číslicových systémů. Modelování spolehlivosti a odhad rizik provozu zařízení a služeb, ekonomické modely pro řízení technologických procesů, aplikace optimalizačních metod při řešení technických problémů. V oboru Přírodovědné inženýrství (experimentální zaměření) jsou disertace zaměřeny na problémy interakce silových mechanických, tepelných a elektromagnetických polí, pokročilou laserovou měřicí techniku a experimentální výzkum dynamiky tekutin, ale i na elektromechanické vlastnosti inteligentních materiálů, jejich charakterizaci a moderní aplikace inteligentních materiálů ve funkci senzorů, aktuátorů, rezonátorů a mikroelektromechanických systémů.

Parametry

Program
Technická kybernetika (P0714D150008)
Fakulta
FM
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Informatika, Kybernetika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Technická kybernetika

Bez doporučeného semestru

  • English Writing (povinně volitelný)

Další informace

Kontakt: Koldovský Zbyněk, prof. Ing. Ph.D., zbynek.koldovsky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG