Česká filologie pro praxi

Charakteristika studijního programu

„Cílem bakalářského studijního programu Česká filologie pro praxi je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V těchto oblastech studenti získávají relativně širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují předměty aplikačního okruhu, který rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací v několika klíčových oblastech.“

Profil absolventa

Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. Z hlediska literární kompetence má absolvent znalosti vývoje české literatury od počátků po současnost opřené o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Absolvent má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a jednom cizím jazyce, je schopen studovat odbornou literaturu, má rozvinutou kulturu osobního projevu.Absolvent bakalářského studia disponuje základními kompetencemi v oblasti aplikované bohemistiky a v oblasti mediální komunikace.

Parametry

Program
Česká filologie pro praxi (B0232A090012)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Filologie

Předměty programu Česká filologie pro praxi

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc., jasna.pacovska@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG