Matematika

Charakteristika studijního programu

Hlavními cíli studia jsou: teoretické znalosti základních matematických disciplín (algebry a matematické analýzy),znalosti navazujících matematických disciplín (zejména teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a numerické matematiky), základní znalosti souvisejících vědních oborů (fyziky a chemie), pokročilými znalostmi a dovednostmi v oblasti informačních technologií, důkladné znalosti a dovednosti práce se softwarovými nástroji Matlab a R.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Matematika získá základní teoretické poznatky v hlavních matematických disciplínách, přehled o struktuře oboru a o návaznosti na další vědní obory (fyziku a chemii). Má pokročilé znalosti informačních technologií a umí programovat. Získaný teoretický základ také formuje abstraktní a kritické myšlení absolventa, jeho schopnosti tvůrčího řešení problémů a kultivuje jeho osobnost.

Parametry

Program
Matematika (B0541A170015)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Matematika

Předměty programu Matematika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Finěk Václav, doc. RNDr. Ph.D., vaclav.finek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG