Sociální práce

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletého studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky. Absolventi získají všeobecné znalosti a dovedností z oboru sociální práce a souvisejících disciplín a praktické znalosti a dovednosti vztahující se k sociální práci

Profil absolventa

Absolvent získá odborné metodologické znalosti a je schopen aplikovat teoretický základ oboru v konkrétních specifických situacích při práci s různými typy nebo skupinami sociálních a rizikových klientů. Absolvent rozvíjí nejen odborné, ale také osobnostní předpoklady pro výkon sociální práce ve státních institucích i nestátní sféře. Absolventi si osvojí schopnost mezioborového a multifaktoriálního přístupu k řešeným sociálním situacím klientů a k rozvíjení schopnosti týmové kooperace v rámci pomáhajících profesí.

Parametry

Program
Sociální práce (B0923P240005)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Sociální práce

Další informace

Kontakt: Nádvorníková Lenka, Mgr. et Mgr. Ph.D., lenka.nadvornikova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG