Historie

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský studijní program Historie připravuje studenty na práci ve vědeckých a paměťových institucích (mj. vysoké školy, odborné vědecké ústavy, archivy, muzea, galerie, orgány památkové péče) či v jiných oblastech s uplatněním odborného historického vzdělání (mj. kulturní odbory orgánů státní správy a samosprávy, sdělovací prostředky, nakladatelství).

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti v oblasti moderní historie, dějin myšlení, vzdělanosti, kultury a umění, přičemž má dle svého zaměření možnost se v rámci povinně volitelných předmětů též orientovat na dějiny starší. Získá rovněž dostatečnou metodologickou výbavu a schopnost odborné komunikace. Teoretické poznatky bude umět aplikovat podle požadavků praxe a dosažené vědomosti využívat ve vědeckovýzkumné, vzdělávací i organizačně správní činnosti.

Parametry

Program
Historie (N0222A120026)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Historické vědy

Předměty programu Historie

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D., jaroslav.pazout@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG