Innovation and Industrial Engineering

Charakteristika studijního programu

****

Parametry

Program
Innovation and Industrial Engineering (N0788A270005)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Angličtina

Předměty programu Innovation and Industrial Engineering

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

  • Diplomová práce 2 (povinně volitelný)
  • Diplomová práce 3 (povinně volitelný)
  • Metody technické tvůrčí práce (povinný)
  • Odborná rozprava (povinně volitelný)
  • Přístrojová a měřící technika (povinně volitelný)
  • Řízení projektů (povinný)
  • Technická diagnostika (povinně volitelný)
  • Techniky týmové práce (povinný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná fakultou strojní.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.lepsik@seznam.cz

Podrobnosti v systému STAG