Bioinženýrství

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního oboru je vychovat technicky vzdělané odborníky na úrovni bakalářského studia s dostatečnými základy v matematice a přírodních vědách. Jejich možné pracovní zařazení je do multidisciplinárních týmů orientovaných na vývoj a výzkum v oblastmi biomateriálového inženýrství. Zejména se jedná o vývoj a testování nových materiálů či prostředků pro medicínské aplikace. S kvalitním přírodovědným základem a zvládnutím základních poznatků souvisejících s biomedicínským inženýrstvím je možné kvalitně porozumět také interakcím mezi biomateriály a biologickými systémy a testovat materiály pro různorodé využití v medicíně. Studijní program poskytuje mezioborový pohled a přístup k řešení aktuálních problémů v oblasti vývoje a testování biomateriálů zejména pro tkáňové inženýrství, systémů pro řízené dodávání léčiv, krytů ran atd.

Profil absolventa

Získané znalosti, zkušenosti a dovednosti uplatníte ve firmách či akademických, vědeckých a výzkumných institucích zaměřených na materiálový výzkum a vývoj spojený s aplikací v medicíně. Uplatnění mohou absolventi nalézt např. v pozici asistent/ka nebo laborant/ka v multidisciplinárních týmech orientovaných na výrobu, vývoj a výzkum v oblastmi biomateriálového inženýrství. Jedná se například o vývoj a testování zdravotnických materiálů, materiálový výzkum včetně řízení moderních provozních technologií. Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu. Jako naše absolventka či náš absolvent navíc můžete pokračovat ve studiu v navazujících přírodovědně nebo technicky zaměřených magisterských studijních programech včetně navazujícího magisterského studijního programu Bioinženýrství.

Parametry

Program
Bioinženýrství (B0519A270001)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty programu Bioinženýrství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Kuželová Košťáková Eva, doc. Ing. Ph.D., eva.kostakova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG