Aplikované vědy v inženýrství

Charakteristika studijního programu

Cílem doktorského studia v programu Aplikované vědy v inženýrství je výchova specialistů schopných tvůrčího myšlení při práci ve výzkumu a vývoji. Prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti si studenti pod vedením školitelů a vyučujících rozšiřují znalosti v uvedených oblastech vzdělávání s důrazem na interdisciplinaritu. V průběhu studia se předpokládá studium otevřených vědeckých problémů a práce na konkrétních projektech základního a aplikovaného výzkumu, často ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, k čemuž přispívá i požadovaný zahraniční studijní pobyt. Témata doktorských prací vycházejí především z vědeckého zaměření jednotlivých školitelů, čímž je zajištěn přenos nejnovějších výsledků vědecko-výzkumné činnosti publikovaných v odborných časopisech, konferencích, patentové literatuře, případně je podepřeno aktuálními požadavky českého a světového průmyslu. Vědecko-výzkumnými oblastmi doktorského studia jsou zejména: Matematické modelování – pro geovědní problémy, mechanické systémy a proudění (OV 17). Teoretické studium numerických metod a jejich implementace (OV 17). Technologie přípravy a aplikace nanovlákenných struktur pro filtrační aplikace (OV 27). Membránové procesy a aplikace pro čištění vod (OV 27). Inteligentní materiály a metamateriály v oblasti elektromagnetismu (OV 11, OV 27). Vývoj metod v oblasti digitální holografie a jejich aplikace (OV 11, OV 27). Optická měření v mechanice tekutin (OV 11).

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu na FM TUL má hluboké teoretické znalosti z příslušné oblasti přírodovědného teoretického základu i odpovídajících inženýrských disciplín a praktické znalosti v oblasti vědeckých experimentů a analýzy výsledků. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce v zejména v oblasti studované problematiky. Je připraven ve svém oboru vytvářet a prezentovat inženýrské a vědecké výsledky na mezinárodní úrovni a je schopen se zapojit i do inženýrské, vývojové i výzkumné práce různých průmyslových, výzkumných a vědeckých pracovišť.

Parametry

Program
Aplikované vědy v inženýrství (P0788D270007)
Fakulta
FM
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika, Matematika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Aplikované vědy v inženýrství

Bez doporučeného semestru

  • English Writing (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.sidlof@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG