Applied Sciences in Engineering

Charakteristika studijního programu

Získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro řešení výzkumných projektů. Studium předpokládá velmi dobrou znalost teoretických základů řešených témat s cílem hledání technologických postupů, metodik sofistikovaných měření a konečně i tvorby softwarových nástrojů pro jejich následné uplatnění v praxi. Obsahově lze výzkumné aktivity oboru AVI rozdělit do následujících směrů, které též vymezují témata disertačních prací. 1. Modelování přírodních a technických procesů, aplikace numerických metod a vývoj nástrojů pro modelování. 2. Technologie a nanotechnologie v problematice ochrany životního prostředí. 3. Aplikace speciálních materiálů a technologií v technických systémech a studium souvisejících procesů, metody sofistikovaných měření.

Parametry

Program
Applied Sciences in Engineering (P0788D270006)
Fakulta
FM
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Fyzika, Matematika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Applied Sciences in Engineering

Bez doporučeného semestru

  • English Writing (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.sidlof@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG