Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru

Charakteristika studijního programu

Katedra umění, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci garantuje bakalářský studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Předmětem studia je tvorba ve veřejném prostoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v tvorbě ve veřejně sdíleném prostoru. Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory utvářenými občanskou společností. Studium se zabývá způsoby, postupy a metodami tvorby ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Cílem studia je poskytnout studentům (návrhářům prostředí) vysokoškolské vzdělání, obecnější rozhled a kritické myšlení v oblasti tvorby veřejného prostoru. Studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru se zabývá navrhováním na hranici a mimo hranice jednotlivých uměleckých oborů a médií. Tvorba současných vztahů mezi těmito a dalšími obory je bezprostředně spojena s koncepty a performativy veřejnosti, veřejných (občanských) aktivit a iniciativ, tedy se školenou tvorbou i neškolenou participací zaměřenou na pěstování společenského duchovního i fyzického prostoru, který je sdílen lidmi bez předdefinování jejich rozdílů. Studijní program navazuje na současné tendence zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat.

Profil absolventa

Absolventi programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru, se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení. Absolventi tvoří ve veřejném prostoru díla (objekty instalace a prostředí) navrhovaná bez omezení klasickými a moderními uměleckými, architektonickými a urbanistickými druhy a médii. Mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také různé návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a konečně také rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.

Parametry

Program
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru (B0213A310007)
Fakulta
FUA
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
BcA.
Jazyk
Čeština
Oblast
Umění

Předměty programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

7. semestr

8. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Stolín Jan, doc. MgA., jan.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG