Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru

Charakteristika studijního programu

Předmětem studia je především volná umělecká tvorba a inovativní náhled na tvorbu ve veřejném prostoru. Program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru poskytuje především teoretické znalosti a dovednosti v umělecké tvorbě a rozvádí její možnosti a dopady na veřejný prostor. Studium akcentuje schopnost zevrubného průzkumu a analýzy vztahů mezi uměním, privátním a veřejně sdílenými prostorem a všemi okolnostmi jejich vzájemného působení. Zabývá se strategiemi a funkcí umění ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Zahrnuje poznatky o sociální, kulturní a umělecké infrastruktuře komunitních a společenských prostředí. Program podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru a preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Tvorba ve veřejném prostoru se zabývá mapováním oblasti průniku uměleckých oborů zastoupených na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci (umění, architektura, urbanismus) formou navrhování a realizací samostatných uměleckých koncepcí a podniků v prostoru umění, společnosti a médií. Je bezprostředně spojena se školenou tvorbou a participací zaměřenou na pěstování společenského duchovního i fyzického prostoru, který je sdílen a poskytuje inspiraci svému okolí. Zachází s koncepty rozvíjející veřejné (občanské) aktivity a iniciativy.

Parametry

Program
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru (N0213A310009)
Fakulta
FUA
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
MgA.
Jazyk
Čeština

Předměty programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Stolín Jan, doc. M.A., jan.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG