Pedagogická studia

Charakteristika studijního programu

Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické, metodické k práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání.

Profil absolventa

Po ukončení studia bude absolvent schopen: “ připravit, vést a hodnotit výchovně vzdělávací programy (kurzy, vzdělávací programy, kroužky, výukové programy, tábory atd.) v různých volnočasových oblastech, zahrnujících práci ve školních družinách, školních klubech, domovech dětí a mládeže, občanských sdruženích, střediskách ekologické výchovy, firmách nabízejících teambuildingové programy a dalších typech organizací.

Parametry

Program
Pedagogická studia (B0111A190021)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty programu Pedagogická studia

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D., dana.kasperova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG