Mechatronika

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit vysoce vzdělané odborníky schopné samostatné tvůrčí práce, kteří najdou uplatnění jak ve výrobních podnicích či institucích státní správy, tak i v oblasti výzkumu a vývoje, ať již firemního či prováděného ve specializovaných výzkumných ústavech a na universitách.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Mechatronika získá v potřebném rozsahu znalosti z oblasti kybernetiky a automatického řízení, mechatronických systémů, robotů, elektrotechniky, informačních a komunikačních technologií i technického měření a experimentálních metod. Je proto schopen navrhovat a realizovat rozsáhlé systémy pro řízení technologických procesů, zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie a automatizovaných i robotizovaných výrobních linek stejně jako menší vestavné systémy pro řízení jednotlivých strojů či vozidel a jejich jednotlivých částí a agregátů. K podstatným základům jeho úspěchu náleží hluboké znalosti matematických a fyzikálních principů, na nichž je založeno fungování technologií, s nimiž pracuje, stejně jako rozsáhlé znalosti z oblasti teorie systémů a řízení. Zejména ve druhém roce studia má budoucí absolvent možnost svobodně se spolupodílet na utváření svého profilu volbou z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve studiu tohoto oboru, který kombinuje oblasti kybernetiky, strojírenství i elektroniky a připravuje studenta pro automatizaci mnoha principiálně velmi odlišných technologií a procesů, je inherentně přítomen vysoký stupeň interdisciplinarity. To je základem flexibility absolventa a dává mu také dobré základy pro profesionální uplatnění a rozvoj, i pokud se rozhodne pracovat v oblastech vzdálených hlavnímu zaměření tohoto oboru

Parametry

Program
Mechatronika (N0714A270010)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Automatické řízení
Mechatronika

Předměty specializace Automatické řízení

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Mechatronika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Další informace

Kontakt: Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing., jaroslav.hlava@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG