Mechatronika

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit vysoce vzdělané odborníky schopné samostatné tvůrčí práce, kteří najdou uplatnění jak ve výrobních podnicích či institucích státní správy, tak i v oblasti výzkumu a vývoje, ať již firemního či prováděného ve specializovaných výzkumných ústavech a na universitách.

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolvent studijního oboru Mechatronika získá v potřebném rozsahu znalosti z oblasti kybernetiky a automatického řízení, mechatronických systémů, robotů, elektrotechniky, informačních a komunikačních technologií i technického měření a experimentálních metod. Je proto schopen navrhovat a realizovat rozsáhlé systémy pro řízení technologických procesů, zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie a automatizovaných i robotizovaných výrobních linek stejně jako menší vestavné systémy pro řízení jednotlivých strojů či vozidel a jejich jednotlivých částí a agregátů. K podstatným základům jeho úspěchu náleží hluboké znalosti matematických a fyzikálních principů, na nichž je založeno fungování technologií, s nimiž pracuje, stejně jako rozsáhlé znalosti z oblasti teorie systémů a řízení. Zejména ve druhém roce studia má budoucí absolvent možnost svobodně se spolupodílet na utváření svého profilu volbou z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve studiu tohoto oboru, který kombinuje oblasti kybernetiky, strojírenství i elektroniky a připravuje studenta pro automatizaci mnoha principiálně velmi odlišných technologií a procesů, je inherentně přítomen vysoký stupeň interdisciplinarity. To je základem flexibility absolventa a dává mu také dobré základy pro profesionální uplatnění a rozvoj, i pokud se rozhodne pracovat v oblastech vzdálených hlavnímu zaměření tohoto oboru

Parametry

Program
Mechatronika (N0714A270010)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Automatické řízení
Mechatronika

Předměty specializace Automatické řízení

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Předměty specializace Mechatronika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing., jaroslav.hlava@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG