Aplikované vědy v inženýrství

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský program Aplikované vědy v inženýrství je výzkumně orientovaný technický obor odpovídající požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť. Integrální součástí studia je celosemestrální stáž ve výzkumné instituci nebo v průmyslovém podniku ČR nebo v zahraničí. Cílem programu je vychovat absolventy se solidním teoretickým základem i praktickými zkušenostmi v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky, měření a moderních softwarových a informačních technologií tak, aby byli okamžitě uplatnitelní ve výzkumných a vývojových odděleních jak v průmyslové, tak v akademické sféře.

Profil absolventa

Absolvent programu AVI je technicky vzdělaný odborník s nadstandardním teoretickým základem v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky a moderních měřicích a softwarových technologií. Je schopný samostatného analytického myšlení, umí aplikovat své znalosti při řešení technických problémů, formulovat a prezentovat závěry, řešit samostatně úkoly ve vědě a výzkumu. Díky těsnému kontaktu s aplikační sférou a absolvování semestrální výzkumné stáže je student velmi dobře připraven k uplatnění v národních a evropských výzkumných institucích a centrech (jako např. ÚFP – TOPTEC Turnov, CxI TUL, ELI Beamlines, CERN), nebo vývojových odděleních automobilového, strojního, elektrotechnického či optického průmyslu. Solidní teoretické základy zároveň dávají dobré předpoklady pro pokračování v doktorském studiu, student si může vybrat jednu z těchto specializací: Optické a laserové technologie a měření (optické technologie, charakterizace optických elementů a soustav, návrh a využití optiky v průmyslových a vědeckých aplikacích, laserová technika. Počítačové simulace ve fyzice a technice (fyzikální podstata, numerické metody a moderní softwarové technologie pro počítačové simulace v mechanice pružných těles, mechanice tekutin, akustice, transportních procesech a elektromagnetismu). Materiály pro elektrotechniku (fyzikální vlastnosti, způsoby výroby, charakterizační metody a hlavní aplikační aspekty moderních materiálů jako jsou piezoelektrika, ferroelektrika či metamateriály).

Parametry

Program
Aplikované vědy v inženýrství (N0588A110001)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika, Kybernetika, Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Materiály pro elektrotechniku
Navazující magisterský program Aplikované vědy v inženýrství je výzkumně orientovaný technický obor odpovídající požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť. Integrální součástí studia je celosemestrální stáž ve výzkumné instituci nebo v průmyslovém podniku ČR nebo v zahraničí. Cílem programu je vychovat absolventy se solidním teoretickým základem i praktickými zkušenostmi v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky, měření a moderních softwarových a informačních technologií tak, aby byli okamžitě uplatnitelní ve výzkumných a vývojových odděleních jak v průmyslové, tak v akademické sféře.
Optické a laserové technologie měření
Počítačové simulace ve fyzice a technice

Předměty specializace Materiály pro elektrotechniku

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinný)

Předměty specializace Optické a laserové technologie měření

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinný)

Předměty specializace Počítačové simulace ve fyzice a technice

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinný)

Přijímací řízení

Ke studiu v magisterském studijním programu mohou být přijati uchazeči, kteří předloží na studijní oddělení fakulty kopii diplomu bakaláře, kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a kopii výkazu o studiu s uvedením výsledků všech vykonaných zkoušek. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu studia bakalářského studijního programu a na základě motivačního pohovoru. Elektronickou přihlášku ke studiu vyplňují uchazeči podle pokynů na adrese http://www.tul.cz -> STAG -> Elektronicka prihlaska ke studiu.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.sidlof@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG