Information Technology

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky pro návrh a vývoj programových a technických prostředků pro zpracování dat. Část absolventů bude pokračovat v doktorských studijních programech na TU v Liberci, zejména ve studijním programu Technická kybernetika, případně na jiných univerzitách. Většina absolventů najde uplatnění v softwarových firmách.

Parametry

Program
Information Technology (N0613A140029)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Informatika

Další informace

Kontakt: Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D., pavel.satrapa@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG