Bioengineering

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je: o Poskytnout absolventům vzdělání univerzitního typu pro uplatnění v oblasti bioinženýrství. Studijní program (SP) je koncipován jako vzdělávání inženýrské, které se opírá zejména o poznatky fyziky a biologie a dále matematiky a chemie. Studijní program směřuje studenty ke schopnosti řešit inženýrské problémy v oblasti živé přírody (tj. biologie a lékařství). o Ovládnutí analytických a syntetických přístupů bioinženýrství potřebných ke zdokonalování zdravotnických materiálů sahajících od vyšetřování fyziologického chování jednotlivých buněk až po navrhování implantátů založených na živých a neživých materiálech za účelem náhrady nemocné nebo zraněné tkáně. o Rozvoj Bioinženýrství v duchu univerzitního vzdělávání. To znamená, vzdělávat studenty tak, aby byli schopni kritického myšlení, kterým budou utvářet nejenom odborné, ale i společenské prostředí a zaujímat občanské postoje. Z tohoto důvodu je cílem studia hluboké porozumění dané odborné problematice, které umožní kritické zhodnocení předávaných znalostí a dovedností včetně etických souvislostí moderních bioinženýrských postupů. o Příprava absolventa pro pokračování v doktorských studijních programech na Technické univerzitě v Liberci (TUL), zejména v doktorském studijním programu Nanotechnologie. Stejně tak může absolvent pokračovat v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na domácích i zahraničních univerzitách. o Dalším cílem navazujícího magisterského studijního programu „Bioinženýrství“ je naplnění vazby mezi vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností zajišťující přenos nových teoretických a aplikačních výsledků do vzdělávání.

Profil absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu bioinženýrství se uplatní jako výrobní a provozní inženýři a technologové, pracovníci kontrolních laboratoří a zkušeben ve zdravotnickém, farmaceutickém průmyslu. Zejména se uplatní ve výzkumných a akademických pracovištích zabývající se vývojem biomateriálů a materiálů pro zdravotnické prostředky a to na úrovni samostatných vědeckých nebo výzkumných pracovníků nebo na pozicích středního a vyššího managementu. Jsou zejména dobře připraveni na uplatnění v oblastech materiálového výzkum a řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k biologickým materiálům a materiálům určených pro lékařské aplikace. Široké uplatnění absolventů je i ve státních zdravotnických úřadech (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu.

Parametry

Program
Bioengineering (N0519A270002)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Biologie, ekologie a životní prostředí, Fyzika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Bioengineering

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Lukáš David, prof. RNDr. CSc., david.lukas@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG