Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Charakteristika studijního programu

Cílem profesně zaměřeného bakalářského studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní a tělovýchovnou praxi a celkově tak přispět k podpoře zdravého životního stylu a zajištění primární prevence civilizačních onemocnění ve společnosti.

Profil absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl získá vzdělání a prakticky orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci pro odborné působení na různých pracovních pozicích sportovního a tělovýchovného zaměření ve volnočasových neziskových organizacích a spolcích, u subjektů v soukromé sféře a v institucích státní správy i samosprávy. Základ znalostí, dovedností a způsobilostí absolventa spočívá v oborově-vědních, pedagogicko-psychologických a všeobecných kompetencích vedoucích k podpoře zdravého životního stylu ve společnosti.

Parametry

Program
Sport se zaměřením na zdravý životní styl (B1014P280012)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Předměty programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D., lukas.rubin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG