Podniková ekonomika a management

Charakteristika studijního programu

Cílem doktorského studijního programu je vychovat absolventa, který disponuje hlubokými a systematickými znalostmi v oblasti mikroekonomické teorie, metodologie vědecké práce, kvantitativních a statistických metod zpracování empirických dat. Absolvent dále získá další odborné znalosti ve specializovaných disciplínách podnikové ekonomiky a managementu, zaměřené zejména na chování a řízení podniků v globálním prostředí, v oblasti inovací a nových nástrojů financování podniků.

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolvent prokazuje na úrovni doktorského studia: – znalosti ekonomických pojmů a kategorií a hlubších souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol, – znalosti matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat, – znalosti o klíčových světových regionech z ekonomického a geopolitického hlediska, – znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení, – znalosti relevantní pro přípravu na vrcholné manažerské funkce a pro uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu, – znalosti v oblasti regionálního rozvoje.

Parametry

Program
Podniková ekonomika a management (P0413D050019)
Fakulta
EF
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory

Další informace

Kontakt: Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D., miroslav.zizka@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG