Business Administration and Management

Charakteristika studijního programu

Cílem doktorského studijního programu je vychovat absolventa, který disponuje hlubokými a systematickými znalostmi v oblasti mikroekonomické teorie, metodologie vědecké práce, kvantitativních a statistických metod zpracování empirických dat. Absolvent dále získá další odborné znalosti ve specializovaných disciplínách podnikové ekonomiky a managementu, zaměřené zejména na chování a řízení podniků v globálním prostředí, v oblasti inovací a nových nástrojů financování podniků.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje na úrovni doktorského studia: – znalosti ekonomických pojmů a kategorií a hlubších souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol, – znalosti matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat, – znalosti o klíčových světových regionech z ekonomického a geopolitického hlediska, – znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení, – znalosti relevantní pro přípravu na vrcholné manažerské funkce a pro uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu, – znalosti v oblasti regionálního rozvoje.

Parametry

Program
Business Administration and Management (P0413D050020)
Fakulta
EF
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Ekonomické obory

Předměty programu Business Administration and Management

1. semestr

 • Human Resources Management (povinně volitelný)
 • Informační management (povinně volitelný)
 • Inovační a znalostní management (povinně volitelný)
 • Internacionalizační teorie obchodu (povinně volitelný)
 • Kvantitativní metody (povinně volitelný)
 • Manažerská ekonomie (povinný)
 • Marketing v řízení podniku (povinně volitelný)
 • Oceňování podniku (povinně volitelný)
 • Pedagogické působení I (povinně volitelný)
 • Statistika a analýza dat (povinný)
 • Supply Chain Design (povinně volitelný)
 • Teorie firmy v prostředí světové ekonomi (povinně volitelný)
 • Vědecko-výzkumná činnost (povinně volitelný)
 • Výzkum v institucionální ekonomii (povinně volitelný)
 • Zahraniční stáž (povinně volitelný)

2. semestr

 • Ekonomika a management organizací (povinný)
 • Metodologie vědy (povinný)
 • Pedagogické působení II (povinně volitelný)

3. semestr

 • Kolokvium (povinně volitelný)
 • Pedagogické působení III (povinně volitelný)

4. semestr

5. semestr

 • Pedagogické působení V (povinně volitelný)

6. semestr

 • Pedagogické působení VI (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D., miroslav.zizka@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG