Architektura a urbanismus

Charakteristika studijního programu

Studium pokrývá navrhování architektury v plném rozsahu, od řešení designu průmyslových předmětů a nábytku přes návrhy budov po řešení jednoduchých úkolů urbanistické povahy. Součástí studia je výtvarné umění a tvorba v nových mediích, humanitní a technické vědy. Studenti získávají zkušenosti také v souvisejících oborech a jsou připravováni pro studium v navazujících magisterských programech. Absolvent má základy v praktickém navrhování i v dějinách a teorii architektury. Má základní přehled o navrhování stavebních konstrukcí, stavitelství a technických systémech budov. Je schopen praktické činnosti a dalšího rozvoje.

Profil absolventa

Absolvent má základy v praktickém navrhování i v dějinách a teorii architektury. Má základní přehled o navrhování stavebních konstrukcí, stavitelství a technických systémech budov. Je schopen praktické činnosti a dalšího rozvoje. Čtyřletý bakalářský studijní program je Českou komorou architektů pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe v délce pěti let požádat o autorizaci v ČKA.

Parametry

Program
Architektura a urbanismus (B0731A010009)
Fakulta
FUA
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština

Předměty programu Architektura a urbanismus

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

7. semestr

8. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a prokázání výtvarného talentu v přijímací talentové zkoušce. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízeníuchazec:prijimaci-rizeni

Další informace

Kontakt: Stolín Petr, doc. Ing. arch., petr.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG