Aplikovaná matematika

Charakteristika studijního programu

hlavní cíle: Vybavit absolventy teoretickými znalostmi matematických oborů – teorie pravděpodobnosti a matematická statistika; diskrétní matematika a kombinatorika; teorie spolehlivosti a rizik; numerická matematika, které jim umožní pokračovat ve studiu doktorských studijních programů odpovídajícího zaměření, resp. je připraví pro uplatnění v akademické sféře, institucích zabývajících se vědou, výzkumem, inovacemi. Vybavit absolventy znalostmi matematických a statistických metod specifických pro oblast hodnocení spolehlivosti a rizik, včetně důkladné znalosti práce s příslušnými softwarovými nástroji, a to zejména s důrazem na využití v průmyslové praxi na úrovni odborných pracovníků středního a vyššího managementu.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje v dostatečné šíři a míře znalosti principů logického a kritického uvažování a dostatečně chápe souvislosti mezi hlavními tematickými okruhy definovanými předměty teoretického základu. Hlavní tematické okruhy jsou čtyři a tvoří je – teorie pravděpodobnosti s matematickou statistikou, diskrétní matematika s kombinatorikou, teorie spolehlivosti a rizik a dále numerická matematika.

Parametry

Program
Aplikovaná matematika (N0541A170010)
Fakulta
FP
Typ studia
Rigorózní
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
RNDr.
Jazyk
Čeština

Další informace

Kontakt: Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc., miroslav.koucky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG