Ústavy a pracoviště

Ústav Informačních technologií a elektroniky

vedoucí: doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D.

Ústav Informačních technologií a elektroniky (ITE) se orientuje především na softwarové informační technologie podporující komunikaci mezi člověkem a strojem a na hardwarové prostředky pro počítačové a elektronické systémy. V oblasti hlasových technologií se zaměřuje na vývoj diktovacích, přepisovacích a dialogových programů a rovněž na tvorbu speciálních nástrojů pomáhajících handicapovaným. Významná témata představují návrh, diagnostika a testování číslicových obvodů a zařízení, návrh programovatelných obvodů (zejména FPGA obvody Xilinx) a v neposlední řadě desky plošných spojů, pro jejichž výrobu je určena i specializovaná laboratoř s mini-linkou; zajímavostí je pracoviště robotů s humanoidním robotem NAO. Další oblastí aktivit ITE je rozpoznávání vizuálních dat, zpracování obrazu či uplatnění metod rozpoznávání pro analýzy biologických, zejména lékařských dat.

Ústav mechatroniky a technické informatiky

vedoucí: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. 

Aktivity Ústavu mechatroniky a technické informatiky (MTI) pokrývají široké spektrum činností zejména v oblastech aplikované informatiky, databázových systémů, počítačového modelování, elektroniky a elektrotechniky, automatizovaného řízení procesů, robotických systémů a oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik. Akademičtí pracovníci a doktorandi ústavu se zabývají základním i aplikovaným výzkumem, a to zejména v rámci projektů GAČR, TAČR, MPO, SGS apod. Významnou roli v aktivitách ústavu hraje aplikovaný výzkum prováděný formou doplňkové činnosti pro partnery z průmyslové sféry.

Ústav nových technologií a aplikované informatiky

vedoucí: Ing. Josef Novák, Ph.D.

Výzkumná činnost Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (NTI) je zaměřena zejména na oblast matematického modelování, fyzikálních měření, aplikované informatiky a aplikaci nových technologií. Kolektiv ústavu připravuje a řeší výzkumné projekty charakterizované průmyslově uplatněnými výstupy.