Katedra architektury

Stěžejní činností katedry architektury je vedení studentů v architektonických ateliérech bakalářského a magisterského stupně, které tvoří zásadní složku studia architektury. V těchto ateliérech jsou řešeny úkoly ze všech hlavních oblastí architektury. Katedra dále zajišťuje teoretickou výuku krajinné a zahradní architektury a softwarů pro CAD.

Vedoucí katedry: doc. Ing. arch. Petr Stolín

Vedoucí ateliéru 1. ročník: doc. PhDr. Petr Rezek
Odborní asistenti: Ing. arch. Vladimír Balda, Ing. arch. Jiří Žid

Vedoucí at.: Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian
Odborný asistent:
Bc. BcA. Jan Kováříček

Akademičtí pracovníci:
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
Ing. arch. Martin Šaml

Externisté:
Dipl. arch. Henry W. A. Hanson IV
MgA. Aleš Jungmann
Ing. Tomáš Lejsek
Ing. Kateřina Tomanová
MgA. Ing. arch. Jindřich Ráftl