Katedra architektury

Stěžejní činností katedry architektury je vedení studentů v architektonických ateliérech bakalářského a magisterského stupně, které tvoří zásadní složku studia architektury. V těchto ateliérech jsou řešeny úkoly ze všech hlavních oblastí architektury. Katedra dále zajišťuje teoretickou výuku krajinné a zahradní architektury a softwarů pro CAD.

Vedoucí katedry: doc. Ing. arch. Petr Stolín

1. ročník
Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Vladimír Balda, Ing. arch. Jiří Žid
Odborný asistent: M.Eng (arch.) Jan Vranovský

Vedoucí at.: Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian
Odborný asistent:
MgA. Daniel Sviták

Akademičtí pracovníci:
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Ing. arch. Martin Šaml

Externisté:
Dipl. arch. Henry W. A. Hanson IV
MgA. Miroslav Janda
Ing. Tomáš Lejsek
Ing. Kateřina Tomanová