Zahraniční mobility

Zahraniční mobility a program ERASMUS+

Výběrové řízení pro následující akademický rok probíhá vždy v období listopadu-ledna
předchozího akademického roku. Náhradníci se mohou hlásit v průběhu zbývajícího
akademického roku průběžně a kontaktují fakultní koordinátorku.Studenti, kteří žádají o zahraniční mobilitu do IS/STAG nahrávají:

1. Univerzální žádost – vyplňte elektronicky – podepisuje student, vedoucí ateliéru (nebo školitel)
2. portfolio
3. motivační dopis

Přihlášení do výběrového řízení přes STAG – návodObecné informace zde
Dokumenty a formuláře zde
Studium a stáže v zahraničí zde

Databáze závěrečných zpráv studentů studijní pobyty a praktické stáže
Databáze pro pracovní stáže Erasmus Intern


Žádosti o financování účasti na Letní školy, které splňují všechny náležitosti, se podávají průběžně. Hradí se skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 1.200 EUR. Finanční podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích. Dále se hradí náklady na dopravu do místa konání LŠ a zpět. Další náklady uchazeč hradí z jiných – i vlastních – zdrojů

Databáze letních škol:
Summerschool in Europe
Academic Courses – Summer Courses


Při přihlášení na stáž musí být budoucí stážista stále zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Veškerá administrativa musí být dokončena před závěrečnými zkouškami studenta. Doba výjezdu na praktickou stáž je po absolvování studia – stážista nemá v době výjezdu statut studenta a vyjíždí již jako absolvent.


Staň se průvodcem pro zahraniční studenty přijíždějící na TUL = Erasmus Buddy
Informace a registrace: ESN Liberec
Buď Buddy, PDF příručka


KONTAKT:
MgA. Blanka Kirchner
Koordinátorka zahraničních mobilit Erasmus+ pro studenty a zaměstnance.

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 11:00 / středa 13:00 – 14:00
Budova F3, 4. patro, kancelář vedle paní Konopové
.
blanka.kirchner@tul.cz
+420 485 353 508