Přihlásit
Veřejnost

Erasmus+

Vážené studentky a vážení studenti,
Rektor TUL ve spolupráci s EF, FP, FUA, FS, FT a FM vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ERASMUS+ POSTER A O NEJHEZČÍ ERASMUS+ FOTOGRAFII

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, v každé bude odměněno pět nejlepších prací, které vyhodnotí porota složená z fakultních koordinátorů a zaměstnanců ZHR.

Navíc každá fakulta může vyhlásit dodatečnou cenu fakulty.

Termín pro odevzdání posterů a fotografií: 23. 10. 2019 do 12:00 hod.

Více informací / More information:

ČEŠTINA.pdf

ENGLISH.pdf

Kancelář Erasmus+ je součástí Zahraničního oddělení TUL.
Úřední hodiny
: úterý a čtvrtek od 9.00h do 11.30h a od 13.00h do 15.00h
Kancelář Erasmus: Budova G, 5. patro

 Na této stránce jsou k dispozici postupy a všechny potřebné dokumenty týkající se studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+.

Kontakty:

Radka přeučilová

Ing. Radka Přeučilová            
koordinátorka programu
agenda: vyjíždějící studenti
Erasmus+ na TUL, budova G, 5. poschodí
tel. 00420485353907
email: erasmus@tul.cz

 

Linda Marešová

Mgr. Linda Marešová
koordinátorka programu
agenda: přijíždějící studenti,
Erasmus+ na TUL, budova G, 5. poschodí
tel.: 00420485353931
email: erasmus@tul.cz

 

Viera Huličková

Ing. Viera Huličková
koordinátorka programu
agenda: vyjíždějící zaměstnanci,
              mezi-institucionální smlouvy
Erasmus+ na TUL, budova G, 5. poschodí
tel.: 00420485353497
email: erasmus@tul.cz

Daria Mlejnkova

Bc. Daria Mlejnkova
koordinátorka programu
agenda: přijíždějící zaměstnanci
Erasmus+ na TUL, budova G, 5. poschodí
tel.: 00420485353122
email: erasmus@tul.cz

Erasmus plus program: 2014/2020

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž 24 měsíců.

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty. Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé. Prodloužení pobytu je možné pouze se statusem ZERO GRANT.