Slavnostní imatrikulace

Slavnostní obřad u příležitosti imatrikulačního slibu studentů 1. ročníků Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci se koná v pondělí 7. října 2019 od 9 hodin v aule Technické univerzity v Liberci (budova G).

24. září 2019