Výběrové řízení Fondu mobilit FS TUL

Fond mobilit FS TUL na rok 2020.

Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendáření rok 2020.

Termín pro podání přihlášek: 28. únor 2020

Info:

EN FS TUL Mobility Fund for 2020

CZ Vyhlášení FOM FS TUL

Směrnice děkana č. 1/2019 

Formuláře: 

Studenti

Žádost o Cestovní grant

Cestovní grant – závěrečná zpráva

Zaměstnanci

Žádost o Cestovní grant

Cestovní grant – závěrečná zpráva

Příjezdová mobilita

Žádost o Cestovní grant – příjezdový

13. února 2020