Druhé kolo přijímacího řízení pro všechny studijní programy EF vyhlášeno

Děkan EF TUL, Ing. Ale Kocourek, Ph.D., v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro všechny bakalářské i navazující magisterské studijní programy akreditované na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.

13. dubna 2021