Zemřela naše kolegyně Jožka Simová

Děkan Ekonomické fakulty TUL s velkou lítostí a zármutkem oznamuje, že nás dne 12. dubna 2021 ve věku 56 let opustila paní doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., dlouholetá členka katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TUL.

Na TUL paní doc. Ing. Jozefina Simová, Ph.D. působila ještě před založením Hospodářské, dnes Ekonomické fakulty TUL. Vysokou školu strojní a textilní v Liberci absolvovala v roce 1988, titul Ph.D. získala v roce 2001 na University of Huddersfield ve Velké Británii a habilitována docentkou byla v roce 2010 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Byla dlouholetou členkou a vedoucí katedry marketingu a obchodu. Řadu let předsedala a úspěšně rozvíjela aktivity Regionálního klubu České marketingové společnosti. Odborně se zaměřovala na marketingový výzkum, hodnotu zákazníka, maloobchod a problematiku online nakupování.

Během svého odborného a pedagogického působení publikovala celou řadu vědeckých statí, odborných článků i učebních textů a online materiálů. Svoji odbornost si prohlubovala na zahraničních stážích a dlouhodobě budovala a posilovala vztahy mezi University of Huddersfield, University of St. Gallen a Ekonomickou fakultou TUL. Celý svůj profesní život spojila s fakultou a univerzitou a svojí životní energií, odvahou přicházet s novými podněty a inovacemi a realizovat nové nápady obohacovala své kolegy a formovala současnou podobu Ekonomické fakulty Technické univezity v Liberci.

Vážená paní docentko, milá Jožko, bylo nám ctí s Tebou spolupracovat a děkujeme za vše, čím jsi přispěla k rozvoji fakulty. Budeš nám chybět.

Čest Tvé památce!

13. dubna 2021